Wat is persoonsbeveiliging?

Wat is persoonsbeveiliging ? 

De wereld verandert en de maatschappij verhard. Het lijkt er niet vriendelijker op  te worden. Bedreiging, afpersing of zelfs ontvoering komt helaas steeds vaker voor. 

Persoonsbeveiliging heeft als doel de TBP (te beveiligingen persoon) te beschermen  en aanslagen te voorkomen, afweren en te doorstaan. Het uitgangspunt is een  optimale waarborging van de veiligheid van de te beveiligen persoon. Risico’s voor  diens veiligheid worden zo veel mogelijk uitgesloten. 

Persoonsbeveiligers worden ook wel bodyguards genoemd, omdat zij  verantwoordelijk zijn voor het bewaken van personen die het gevoel hebben dat zij  een groter risico lopen. In Nederland prefereren wij het woord ‘persoonsbeveiliger’ boven die van ‘bodyguard’. 

Enkele voorbeelden van mensen die persoonsbeveiliging inhuren zijn prominente  artiesten, diplomaten, advocaten en regeringsleiders. Iedereen met een publieke  functie of een grote bekendheid kan hier op een zeker moment behoefte aan  hebben. 

De taken voor het beveiligen van een persoon hangen sterk af van de persoon én  de situatie. Het kan voorkomen dat beveiliging eenmalig of incidenteel noodzakelijk  is, bijvoorbeeld tijdens een evenement. Het kan ook zijn dat een persoonsbeveiliger  inhuren nodig is voor een langere periode, permanent of zelfs 24/7. 

Bij persoonsbeveiliging wordt het onderscheid gemaakt tussen low-profile  (onzichtbaar) en high-profile (zichtbaar). 

Het concept van persoonsbeveiliging niet modern. In feite gebruikten veel  historische figuren lijfwachten, zelfs duizenden jaren terug voor de beschaving zoals  wij die kennen. Romeinse keizers gebruikten de Praetoriaanse garde om als  persoonlijke lijfwachten te dienen, en Alexander de Grote benoemde  ‘Somatophylakes’, wat, in het Engels vertaald, letterlijk lijfwachten betekent. 

Persoonsbeveiliging dient ertoe om gewelddadige aanvallen op dergelijke  belangrijke personen effectief te bestrijden door deze te voorkomen, te  verhinderen of doeltreffend tegen te gaan met alle menskracht die daarvoor nodig  is en met alle middelen die wettelijk geoorloofd zijn. 

De aard van bedreigingen kan door de eeuwen heen zijn veranderd, maar het  concept van het beschermen van individuen blijft hetzelfde. 

Bij het nemen van beveiligingsmaatregelen in het algemeen valt er een onderscheid  te maken tussen ‘passieve’ en ‘actieve’ beveiliging. 

Passieve persoonsbeveiliging wordt gevormd door objecten en apparaten die  bijdragen aan de veiligheid. Bijvoorbeeld een gepantserde auto, een kogelwerend vest.

Actieve persoonsbeveiliging is beveiliging waarbij mensen actief zijn. Bijvoorbeeld  een teamleider die een veiligheidsanalyse maakt en een veiligheidsplan opstelt, de  persoonsbeveiligers die de vip persoonlijk begeleiden en het veiligheidsplan  uitvoeren. 

In de praktijk gaan passieve en actieve persoonsbeveiliging meestal samen. 

Persoonsbeveiliging is een vak in ontwikkeling en het begin ervan ligt eeuwen  terug. Er is steeds meer aandacht voor, steeds meer behoefte aan en ook steeds  meer geld voor. En er zijn ook steeds meer technologische snufjes waar  persoonsbeveiligers gebruik van maken zoals o.a. Counter Surveillance – Cybersecurity – Bug Sweep – TSCM, Surveillance apparaat, apparaten om  informatie te verzamelen, communicatiemiddelen zoals draadloze oortjes,  

Er zijn verschillende redenen voor deze toename, namelijk; De veranderende  situatie in de wereld om ons heen, groeiende spanningen in de multiculturele  samenleving, toenemende terroristische dreigingen, meer liquidaties in het  criminele circuit. De aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon bleken het  begin van een nieuw tijdperk. 

De goed georganiseerde aaneenschakeling van terreurdaden in New York en  Washington heeft in de hele wereld tot een reeks kettingreacties geleid, zoals de  invallen in Afghanistan en Irak en de terreuraanslagen in Madrid en Londen. 

Daardoor verharde het politieke klimaat in Nederland ook razendsnel. Met onder  meer de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh tot gevolg. 

Naast financiële motieven van criminelen vormen nu ook politiek-religieuze  motieven van terroristische groeperingen de oorzaak van toenemende  dreigementen aan het adres van politici, opinieleiders en vips in verschillende  sectoren; van sport tot amusement, van bedrijfsleven tot openbaar bestuur. 

Persoonsbeveiliging is daardoor een hot item geworden. De behoefte aan  gediplomeerde en gecertificeerde persoonsbeveiligers, zowel mannen als vrouwen,  neemt dan ook steeds meer toe. 

Tegenwoordig vind je een handje vol gerenommeerde opleiders die de opleiding  persoonsbeveiliger verzorgen. Een meerwaarde voor de opleiding kan zijn dat de  docent(en) nog steeds fulltime actief is als persoonsbeveiliger.