Opleiding

Home / Pages / Opleiding

DE KERNTAAK IS HET VOORKOMEN, AFWEREN EN DOORSTAAN VAN AANSLAGEN

In een tijd waarin advocaten van kroongetuigen bedreigd worden, is het werk van persoonsbeveiligers belangrijker dan ooit. Samen met een team zorg je dat te beveiligen personen (TBP) veilig kunnen wonen, werken en ontspannen in het binnen- en buitenland. Daarom is de persoonsbeveiliging erop gericht om een eventuele aanslag te voorkomen. Maar als het nodig is, ben je er ook om de aanslag af te weren of te doorstaan.

Om de veiligheid te waarborgen probeer je zoveel mogelijk zaken uit te sluiten en worden de te bezoeken locaties en de te rijden routes grondig verkend.
Binnen je team wissel je iedere dag van rol; de ene dag ben je voorverkenner, de andere dag security chauffeur of persoonsbeveiliger. Observatie is daarbij zeer belangrijk; je bent alert op afwijkend gedrag van het publiek en je voelt direct aan of er een gevaarlijke situatie dreigt.

Daarbij moet je je TBP altijd en overal beschermen, dus ook als hij/zij gaat sporten of uit eten gaat. Persoonsbeveiliging is een hot item geworden. De behoefte aan gediplomeerde en gecertificeerde persoonsbeveiligers, zowel mannen als vrouwen, neemt dan ook sterk toe, en er is ook steeds meer geld voor persoonsbeveiliging beschikbaar.

OPLEIDING PERSOONSBEVEILIGER

Backup Concept biedt u een complete 7 dagen durende opleiding tot Persoonsbeveiliger aan en bereidt je voor op het landelijk examen die
onder auspiciën van het SVPB zal worden afgenomen.

Deze opleiding is bestemd voor personen die werkzaamheden willen gaan verrichten op het gebied van V.I.P. en persoonsbeveiliging in Nederland. De opleiding wordt gegeven door docenten die afkomstig zijn uit, en een ruime loopbaan hebben opgebouwd binnen de persoonsbeveiligingssector, politie en private sector. Alle Nederlandse examendoelen en examen eisen worden in de opleiding behandeld. De opleiding zal bestaan uit een theorie en praktijkgedeelte.

Het opleidingstraject voor persoonsbeveiliger wordt met een eindopdracht afgesloten. Deze zal een hele dag duren. Nadat u de examen bij de SVPB met goed gevolg heeft afgelegd, heeft u recht op de aantekening persoonsbeveiliger op het grijze legitimatiebewijs en bent u geheel voorbereid om als persoonsbeveiliger in Nederland aan de slag te gaan.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD?

Deze opleiding іѕ uitermate geschikt voor iedereen die al werkt іn de beveiliging en werkzaamheden in het kader van persoonsbeveiliging wil gaan verrichten binnen Nederland.

Beveiligers of Security chauffeurs die zich verder willen professionaliseren οf ontwikkelen vinden met deze opleiding precies wat ze zoeken!

Een extra specialisme bovenop jouw eigen ervaring, kennis en kunde en je wordt optimaal voorbereid op het SVPB examen.

Met het certificaat P. bewijs je dat je aan de slag kunt als persoonsbeveiliger en weet je hoe je een vip kunt beschermen. Je bent іn staat om risico’s te voorkomen of te beperken.  Je kunt een bommencheck uitvoeren aan gebouwen en voertuigen en alles wat er bij persoonsbeveiliging komt kijken.

Naast de algemene toelatingseisen gelden voor deze opleiding de volgende specifieke eisen:

 • 18 jaar of ouder
 • Rijbewijs B (geldig)
 • Beveiliger 2, ABM Diploma
 • Onbesproken gedrag
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal

 

Om deel te kunnen nemen aan het examen dien je in het bezit te zijn van de boven genoemde diploma’s.

INHOUD VAN DE OPLEIDING PERSOONSBEVEILIGER

De opleiding Persoonsbeveiliging bestaat uit twee onderdelen namelijk het theorie en het praktijkgedeelte. Je leert hoe je een vip kunt beschermen en hoe je de vip kan beveiligen tegen verstoring van de normale gang van zaken.

Je leert o.a. hoe je een risicoanalyse maakt hoe je maatregelen kunt treffen om risico’s zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Tijdens de praktijktraining pas je alle theorie toe іn de praktijk.

Je oefent formatielopen, іn- en uitstapprocedures en voer je een bommencheck uit bij een voertuig.
Dit zijn realistische situaties die je ook іn de praktijk kunt tegenkomen.

Je wordt getraind door een ervaren docent die zijn sporen heeft verdiend in het bedrijfsleven, private sector en overheid en nog werkzaam is als persoonsbeveiliger.

De volgende hoofdstukken komen o.a. aan bod:

 • Persoonsbeveiligingstechnieken
 • Basis en Wetskennis
 • Hotel en luchthaven procedures
 • Formatie lopen en formatie rijden
 • In- en uitstapprocedures
 • Risicoanalyse & profiel schets maken
 • Beveiligingsplan schrijven
 • Bomcheck aan een voertuig en gebouw
 • Optreden als beveiligingschauffeur
 • Etiquette

THEORIE - PRAKTIJK EXAMEN SVPB

Backup Concept bereidt je voor op het SVPB examen voor het certificaat P.
Na de opleiding persoonsbeveiliger meldt je jezelf aan voor het examen.
Via MijnSVPB op de website van het SVPB maak je een account aan.

Via dit account kan jij jezelf aanmelden voor het onderdeel waar jij examen
voor wilt doen. Ter zijner tijd ontvang je een uitnodiging van het SVPB.
Het examen wordt onder het auspiciën van het SVPB afgenomen. Dit examen bestaat uit:

Basis- en Wetskennis (45 min)
Persoonsbeveiligingstechnieken (45 min)

Met ingang van 1 augustus 2012 is het examenprogramma voor het certificaat Persoonsbeveiliging uitgebreid met het examen onderdeel Persoonsbeveiligingsopdracht.

Persoonsbeveiligingsopdracht (3 uur)

Voor deze open werkopdracht is 180 minuten beschikbaar waarin verschillende opdrachten worden gemaakt. Haal je voor alle onderdelen een voldoende, dan ontvang je het erkende certificaat P. (Persoonsbeveiliger).

DE RECENSIES

LET'S WORK TOGETHER

Backup Concept is uw strategische partner.

nl_NLDutch